CONSULTĂRI TABERE STUDENȚEȘTI

În conformitate cu art 35 din Metodologia de organizare a taberelor studențești 2022, am demarat procesul de consultare a organizațiilor studențești, legal constituite, ce activează  în centrul universitar București, în vederea stabilirii destinațiilor de tabără.

Procesul de consultare se va derula la sediul Casei de Cultură a Studentilor din București, Calea Plevnei, nr. 61, Sector 1, București, în data de 11.07.2022,  la ora 14:00, sala CENF ( 5 ) – PARTER.

Universitățile arondate CCS București sunt următoarele:

Universitatea „Politehnică” din București;

Universitatea din București;

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București;

Academia de Studii Economice din București.

 

Metodologia de organizare a taberelor studențești a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I-a, nr 670 bis

 

https://old.crs.ccs.ro/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/Banda1-net-1920.png